Gizlilik Sözleşmesi

Son güncelleme: 25 Ağustos 2023

Bu Gizlilik Sözleşmesi, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınız ve kanunun Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Sözleşmesine uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Yorum ve Tanımlar

- Yorum

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki şartlar altında tanımlanmış anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, ister tekil ister çoğul olsun, aynı anlamı taşıyacaktır.

- Tanımlar

Bu gizlilik sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:

 • Hesap hizmetimize veya hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için sizin için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

 • Bağlı Kuruluş bir tarafı kontrol eden, bir tarafça kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada "kontrol", yöneticilerin veya diğer idari otoritenin seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisselerin, öz sermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasının mülkiyeti anlamına gelir.

 • Uygulama şirket tarafından sağlanan ve sizin tarafınızdan herhangi bir elektronik cihaza indirilen Routin Akıllı Rota Planlayıcı adlı yazılım programı anlamına gelir.

 • Şirket (bu sözleşmede "Şirket", "Biz", "Bize", "Bizim" veya "Routin Inc" olarak anılacaktır), Routin Bilgi Teknolojileri A.Ş. İstanbul/Türkiye'de bulunan.

 • Ülke şu anlama gelir: Türkiye

 • Cihaz bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

 • Kişisel Veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 • Hizmet uygulamayı ifade eder.

 • Hizmet Sağlayıcı şirket adına verileri işleyen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Hizmeti kolaylaştırmak, şirket adına hizmeti sağlamak, hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede şirkete yardımcı olmak için şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

 • Kullanım Verileri hizmetin kullanımıyla veya hizmet altyapısının kendisinden otomatik olarak toplanan verileri ifade eder (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

 • Siz hizmete erişen veya hizmet'i kullanan kişi veya duruma göre, söz konusu kişinin adına hizmet'e eriştiği veya hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

-Kişisel Veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize vermenizi isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

E-posta adresi, ad ve soyadı, cihaz Kimliği, reklam kimliği, konum, kullanım verileri

- Kullanım Verisi

Kullanım Verileri, hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, cihazınızın internet protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, Mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

Ayrıca, hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

- Uygulamayı Kullanırken Toplanan Bilgiler

Uygulamamızı kullanırken, uygulamamızın özelliklerini sağlamak için, önceden izninizle şunları toplayabiliriz:

Konumunuzla ilgili bilgiler: Bu bilgileri hizmetimizin özelliklerini sağlamak, hizmetimizi iyileştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Bilgiler şirketin sunucularına ve/veya bir hizmet sağlayıcının sunucusuna yüklenebilir veya cihazınızda saklanabilir.

Bu bilgilere erişimi istediğiniz zaman cihazınızın ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için , Hizmetimizin kullanımını izlemek dahil.

 • Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, Hizmetin kayıtlı bir kullanıcı olarak kullanabileceğiniz farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.

 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, öğeler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan diğer herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uyumluluğu ve taahhüdü için.

 • Sizinle iletişime geçmek için: E-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili güncellemeler veya bilgilendirici iletişimler hakkında bir mobil uygulamanın anlık bildirimleri gibi diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle Sizinle iletişim kurmak için, uygulanması için gerekli veya makul olduğunda.

 • Size sağlamak için:Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, hâlihazırda satın aldığınız veya sorguladığınız ürünlere benzer sunduğumuz diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak.

 • İsteklerinizi yönetmek için: Bize olan isteklerinize katılmak ve bunları yönetmek için.

 • İş devirleri için: Bilgilerinizi, devam eden bir işletme devri olarak veya iflas, tasfiye, tasfiye nedeniyle Hizmet kullanıcılarımız hakkında Tarafımızca tutulan Kişisel Verilerin aktarılan varlıklar arasında yer aldığı için.

 • Diğer amaçlar için:: Bilgilerinizi, veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve iyileştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılarla: Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için kişisel bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilecek üçüncü taraf hizmetleri kullanır.

  Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların gizlilik politikasına bağlantı

  Günlük Verileri:Hizmetimizi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda, telefonunuzda Günlük Verileri adı verilen verileri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığımızı size bildirmek istiyoruz. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü ("IP") adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, Hizmetimizi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullandığınız saat ve tarih ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir.

 • İş devirleri için: Kişisel bilgilerinizi herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirketçe satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.

- Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Şirket, dahili analiz amaçları için de Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu hizmetlerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamakla yükümlü olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre boyunca saklanır.

- Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin işletme ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin Sizin eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya veri koruma yasalarının Sizin yargı alanınızdan farklı olabileceği diğer hükümet yetki alanları dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda tutulabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onay ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin onayınızı temsil eder.

Şirket, Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça herhangi bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır.

- Kişisel Verilerinizin Açıklanması

-- Ticari işlemler

Şirketin bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olması halinde, Kişisel Verileriniz aktarılabilir.

-- Kanun yaptırımı

Belirli koşullar altında, Şirketin Kişisel Verilerinizi kanunen gerektirmesi veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak ifşa etmesi gerekebilir.

-- Diğer yasal gereklilikler

Şirket, Kişisel Verilerinizi, böyle bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak
 • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
 • Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak
 • Hizmet Kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak
 • Yasal sorumluluk gereği, korumak için

- Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalasak da, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

-- Hesap Silme

Hesabınızı sildiğinizde, hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin neredeyse tamamı silinir veya anonim hale getirilir. Ancak yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek, anlaşmalarımızı uygulamak, ticari operasyonları desteklemek ve hizmetlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmek için bazı bilgilerinizi gerektiği şekilde saklıyoruz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. 13 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasiyseniz ve çocuğunuzun Bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen Bize Ulaşın. Ebeveyn onayı olmadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgiyi sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal bir dayanak olarak izninize güvenmemiz gerekiyorsa ve ülkeniz bir ebeveynin onayını gerektiriyorsa, bu bilgileri toplayıp kullanmadan önce ebeveyninizin onayını isteyebiliriz.

Uygulamada İstenen İzinler

 • Kamera: Bu izin, kameradan fotoğraf eklediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır.
 • Mikrofon: Bu izin, üzerinden arama ve adresleme yapmak istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır.
 • Kişiler: Bu izin sizden bir telefon numarası eklemek istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır.
 • Konum: Bu izin, konumunuzu durak olarak eklemek veya rotayı optimize etmek istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır.
 • Depolama: Bu izin, fotoğrafları kaydetmek istediğinizde istenir. Bu izin İsteğe bağlı.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü şahıs bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü şahıs sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • E-posta: support@routin.com.tr